logo
Вхід

У закладі функціонує  22 класи, в яких навчаються 544 учні:

І ступінь — 10 класів —269 учнів;

ІІ ступінь — 10 класів — 247 учнів;

ІІІ ступінь — 2 класи — 28 учнів.

Навчальні плани розроблені на виконання Закону України “Про загальну середню освіту”. Враховано вимоги Концепції загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Типові навчальні плани початкової, основної і старшої шкіл передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси за вибором. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу школи за 5-денним навчальним тижнем. Заняття організовуються за семестровою системою.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну (скорочену) тривалість уроків.

На виконання Закону України “Про освіту”, з метою впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, листа  Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року №1/9-315 « Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» створено робочі навчальні плани закладу.

Навчальні плани

 для 1-4 класів  складено  за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 із конкретизацією варіативної складової:

1 класи – 0,5 години – основи християнської етики;

                   0,5 години – освіта для сталого розвитку в дії;

2 класи – 1 година – основи християнської етики;

3-4 класи – 1 година – індивідуальні заняття;

1–4 класи – 1 година — українська мова;

– для 5-Б, 6-А, 7-А та 9-Б класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказами МОН України від 12.12.2014 №1465; від 07.08.2015 р. №855;

–  для 5-А, 6-Б та 7-Б класів — додаток №10 цього ж наказу (№ 409);

– для 8-Б та 9-А класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів — за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 23.05.2012 року №616; наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 №664, додаток №8);

– для 10, 11 класів (ІІІ ступінь) —  на підставі наказів МОН України від 27.08.2010 року №834, від 29.05.2014р. №657.

У навчальному закладі створено три класи з інклюзивною формою навчання для дітей з особливими освітніми потребами: 1-Б, 2-В, 3-В класи.

Індивідуальні навчальні плани для дітей з тяжкими порушеннями мовлення розроблено на основі Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 №572 та Типового навчального плану спеціального загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з українською мовою навчання, затвердженого наказом МОН України від 28.01.2014 року №80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 року №133 та від 15.07.2014.року №828), з урахуванням рекомендацій ОПМПК.

Поглиблене вивчення предметів з економіки здійснюється у 8-Б та 9-А класах за допомогою таких предметів:

8-Б — 1 година — курс «Основи споживчих знань»;

1 година — курс « Основи економіки»;

9-А — 1 година — курс “Основи економіки”.

Ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі (10,11) кл. є профільне навчання: економічне спрямування.

Варіативна складова конкретизується  такими предметами :

  • у 10-му класі :

— 1 година —  курс “Основи менеджменту”;

  • в 11 класі :

— 0,5 години — курс “Фінансова грамотність”.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів установлено відповідно до вимог Закону України “Про загальну середню освіту”. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови та інформатики здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом МОН України від 20.02.2002 року №128.

Ми у Facebook

Не пропустіть

Думки

Лілія Гриневич

Нова школа має складатися не лише зі знань, а й з уміння ці знання застосувати
2017-03-13T11:54:16+00:00
Нова школа має складатися не лише зі знань, а й з уміння ці знання застосувати

Павло Хобзей

Профільне навчання у школі допоможе подолати бар’єр між середньою освітою та вимогами ЗНО
2018-01-20T21:35:27+00:00
Профільне навчання у школі допоможе подолати бар’єр між середньою освітою та вимогами ЗНО

Лілія Гриневич

Від школи, де накачують знаннями, ми переходимо до школи компетентностей
2018-01-23T21:00:41+00:00
Від школи, де накачують знаннями, ми переходимо до школи компетентностей

Лілія Гриневич

Мрію, щоб в учительських говорили не про свої негаразди, а про нові методики навчання
2018-01-23T21:03:45+00:00
Мрію, щоб в учительських говорили не про свої негаразди, а про нові методики навчання